זכויות עובדים - השמה, עובדים, עבודה ואנחנו

פרסום מודעות דרושים – איך ומה לפרסם על מנת למצוא עובדים

28 10 2009

בשוק הדרושים היום, שבו שפע של מודעות ואפשרויות, וכן רבבות זוגות של עיניים שמרפרפות על פני עמודים ארוכים מלאים במודעות דרושים צבעוניות המתחרות על עינו של מחפש העבודה – חשוב לדעת איך לעצב ולננסח מודעת דרושים יעילה. המשך לקרוא קטע זה »זכויות עובדים בעבודה עברית

11 03 2009

עובד בשכר עבור מעסיק, זכאי על פי החוק לזכויות אשר ניתנות לו על פי חוק, ולא רק זאת אלא שהעובד אינו רשאי לוותר עליהן – כלומר, הוא מחוייב על פי החוק לקבל את אותן זכויות עובד. במאמר זה נביא הסברים וביאורים בנוגע לכל זכויותיו של עובד מול מעבידו על פי חוק. המשך לקרוא קטע זה »נזק נפשי עקב תאונת עבודה

18 01 2009

הפרק החמישי של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 והתקנות הנובעות ממנו, עוסקים בנושא ביטוח נפגעי עבודה ומעגנים את זכויותיו החוקיות של עובד שכיר או עובד עצמאי שנפגע במהלך עבודתו. תאונת עבודה מוגדרת בחוק כתאונה שארעה לעובד במהלך עבודתו, בדרך אל העבודה או בדרך חזרה ממנה. פגיעה בעבודה, מטבע הדברים, מתייחסת גם למחלת מקצוע או נזק נפשי שהתפתחו עקב עבודתו של העובד. המשך לקרוא קטע זה »ביטוח לאומי – תאונות עבודה

13 01 2009

שרותי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה

תפקידו העיקרי של המוסד לביטוח לאומי, בכפוף לחוק הביטוח הלאומי משנת 1953, הוא בהבטחת בסיס כלכלי לתושבי המדינה, אשר הגיעו למצב כלכלי קשה, כתוצאה מתאונות עבודה, נכות או סיבות בריאותיות אחרות, אבטלה כתוצאה מפיטורים או אובדן כושר עבודה פשיטת רגל, או למעשה, כל מצב אשר מונע מהאזרח המבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי מלעבוד ולכלכל את עצמו בכבוד. המשך לקרוא קטע זה »דמי נסיעות

13 01 2009

מחובתו של המעסיק להשתתף בהוצאות הנסיעה של העובד בתחבורה ציבורית. גובה ההשתתפות נקבעת אחת לתקופה וכיום עומדת על 21.14 ש"ח ליום.הסכם עבודה

13 01 2009

בין עובד למעסיקו חייב שיהיה הסכם עבודה שימסר לא יאוחר מ-30 יום מיום תחילת העבודה של העובד. המשך לקרוא קטע זה »דמי מחלה לעובד

13 01 2009

לכל עובד מגיעים 18 ימים מחלה בשנה, כאשר הוא זכאי לצבור ימי מחלה עד לכמות מקסימלית של 90 ימים. המשך לקרוא קטע זה »דמי חגים – תשלום לעובדים בחג

13 01 2009

עובד שעובד בשכר חודשי זכאי לקבל תשלום בתמורה לימי חג. עובד שעובד בשכר יומי או לפי שעה, אשר עבד תקופה של שלושה חודשים באותו מקום זכאי לקבל תשלום עבור ימי חג ובתנאי שלא נעדר מעבודתו במהלך היום שלפני החג וביום שלאחריו, אלא אם כן זה נעשה בהסכמתו של המעסיק. המשך לקרוא קטע זה »מועד תשלום שכר לעובדים

13 01 2009

פרק הזמן בו המעסיק מחוייב לעמוד בתשלומי השכר הוא החל מהיום האחרון של החודש בעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שאחריו. במידה ותשלום השכר מתעכב, המעסיק יחוייב לשלם את השכר ובנוסף פיצויים בגין הלנת שכר. המשך לקרוא קטע זה »