דמי מחלה לעובד

דמי מחלה לעובד

13 01 2009

לכל עובד מגיעים 18 ימים מחלה בשנה, כאשר הוא זכאי לצבור ימי מחלה עד לכמות מקסימלית של 90 ימים. התשלום בעד ימי המחלה הוא כדלקמן: 37.5% מהשכר היומי יקבל העובד בעד היום השני והשלישי למחלתו, מהיום הרביעי והילך יקבל 75% משכרו היומי ובעד היום הראשון של המחלה לא יקבל תשלום.

פעולות

מידע על הקטעהשאר תגובה

עליך להיות מחובר על מנת לפרסם תגובה