דמי מחלה - מידע על פתרונות תעסוקה

דמי מחלה לעובד

13 01 2009

לכל עובד מגיעים 18 ימים מחלה בשנה, כאשר הוא זכאי לצבור ימי מחלה עד לכמות מקסימלית של 90 ימים. המשך לקרוא קטע זה »