הסכם עבודה - מידע על פתרונות תעסוקה

הסכם עבודה

13 01 2009

בין עובד למעסיקו חייב שיהיה הסכם עבודה שימסר לא יאוחר מ-30 יום מיום תחילת העבודה של העובד. המשך לקרוא קטע זה »