נסיעות - מידע על פתרונות תעסוקה

זכויות עובדים בעבודה עברית

11 03 2009

עובד בשכר עבור מעסיק, זכאי על פי החוק לזכויות אשר ניתנות לו על פי חוק, ולא רק זאת אלא שהעובד אינו רשאי לוותר עליהן – כלומר, הוא מחוייב על פי החוק לקבל את אותן זכויות עובד. במאמר זה נביא הסברים וביאורים בנוגע לכל זכויותיו של עובד מול מעבידו על פי חוק. המשך לקרוא קטע זה »דמי נסיעות

13 01 2009

מחובתו של המעסיק להשתתף בהוצאות הנסיעה של העובד בתחבורה ציבורית. גובה ההשתתפות נקבעת אחת לתקופה וכיום עומדת על 21.14 ש"ח ליום.