שכר מינימום - מידע על פתרונות תעסוקה

זכויות עובדים בעבודה עברית

11 03 2009

עובד בשכר עבור מעסיק, זכאי על פי החוק לזכויות אשר ניתנות לו על פי חוק, ולא רק זאת אלא שהעובד אינו רשאי לוותר עליהן – כלומר, הוא מחוייב על פי החוק לקבל את אותן זכויות עובד. במאמר זה נביא הסברים וביאורים בנוגע לכל זכויותיו של עובד מול מעבידו על פי חוק. המשך לקרוא קטע זה »מועד תשלום שכר לעובדים

13 01 2009

פרק הזמן בו המעסיק מחוייב לעמוד בתשלומי השכר הוא החל מהיום האחרון של החודש בעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שאחריו. במידה ותשלום השכר מתעכב, המעסיק יחוייב לשלם את השכר ובנוסף פיצויים בגין הלנת שכר. המשך לקרוא קטע זה »